ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА

Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на фирма “ИнтелектИ”.

Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на фирма “ИнтелектИ”. Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

  • копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на фирма “ИнтелектИ”;

  • използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт;

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Фирма “ИнтелектИ” в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по-горе може да не се отнася за Вас.

ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да съдържа линкове към други интернет страници, които са собственост и се поддържат от трета страна.

Фирма “ИнтелектИ” не носи отговорност за съдържанието, разпространено, чрез който и да е подобен сайт.

Имаш въпрос?

062 600 185 | 0885 004 654