Снимка на устен преводач от център Интелекти, готов да превежда последователно с говорещия.

Какви видове устен превод предлагаме?

 • Симултанен превод

  — От кабина в момента на говоренето. Извършва се от екип от двама преводачи.

 • Консекутивен превод

  — С изчакване при преговори и семинари. Извършва се от двама преводачи, в зависимост от естеството на работата.

 • Придружаване

  — Асистиране при пътуване, бизнес срещи, изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации, които налагат познаване на обстановката и езика.

Езици

В зависимост от това колко разпространен е езикът, цените ни са разделени в 3 групи.

I ГРУПА ЕЗИЦИ

– Английски език
– Немски език
– Френски език
– Италиански език
– Испански език
– Руски език

II ГРУПА ЕЗИЦИ

– Сръбски език
– Румънски език
– Гръцки език
– Албански език
– Турски език
– Полски език
– Чешки език
– Холандски език
– Португалски език
– Унгарски език

III ГРУПА ЕЗИЦИ

– Арабски език
– Китайски език
– Японски език
– Шведски език

срокове

Устните преводачески услуги се заявяват предварително както следва:

 •  симултанен превод – 5 работни дни;

 •  консекутивен превод – 5 работни дни;

 •  международни събития и събития на високо ниво – 15 работни дни;

Ще имаме нужда от:

При подаване на заявка за устен превод ще Ви попитаме за:

 •  формата на събитието;

 •  темата на събитието;

 •  езиците, от които ще се превежда;

 •  продължителността на събитието;

Ще се погрижим за:

Ще бъдем максимално подготвени за избраното от Вас събитие

 •  ще си набавим всякакъв вид помощни материали (програми, брошури, презентации);

 •  ще направим проучване за характера на събитието;

 •  ще изберем най-подготвените преводачи за целта;

Цени

При устен превод взимаме предвид езика, на който се превежда, сложността на превода, както и продължителността на събитието.

При поръчка на конферентна техника транспортните разходи и разходите за храна и нощувки на екипа, който обслужва техниката, се калкулират отделно.

Разгледайте нашата таблица, която ще Ви даде точна и конкретна информация за цените на устните преводи:

Вид на устния преводI група езициII група езициIII група езици
английски, немски, френски, италиански, испански, рускисръбски, румънски, гръцки, албански, турски, полски, чешки, холандски, португалски, унгарскиарабски, китайски, японски, шведски
Симултанен превод450 лв./ на денпо договарянепо договаряне
Консекутивен превод40 лв./ на часпо договарянепо договаряне
Придружаване20 лв./ на часпо договарянепо договаряне

Заявете вашия устен превод още днес!

Свържете се с нас, а ние ще направим така, че всичко да мине по план.