Снимка на разлистена книга от легализацията на документи в център Интелекти.

Заверки и легализация

В България легализацията на документи се извършва от сектор „Заверки и легализации” на Министерство на външните работи и Министерството на правосъдието.

Интелекти ще Ви помогне със заверката и легализацията на Вашите документи в съответните институции, за да могат те да бъдат легализирани. Легализацията се изразява в поставянето на удостоверение (апостил) върху заверените документи.

Какво е апостил (Apostille)?

Апостилът е заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. Щом документът получи апостил, той се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация, както в държавата на издаване, така и в държавата – страна по конвенцията, където документът ще се представя.

В България се въвежда на 30 април 2001 г., когато тя става страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

Условия за легализация на документи:

 •  Наличие на печати и заверки от съответните държавни институции;

 •  Превод от агенция, оторизирана от Министерството на външните работи;

Български документи

Тази процедура е сложна и времеемка, защото повечето документи минават т.нар. предконсулска заверка в различни министерства, агенции и служби. След това по-голяма част от документите се заверяват окончателно в Министерство на външните работи. Легализацията на българските документи може да бъде извършена по някой от следните начини:

 1. Поставяне само на апостил;

 2. Заверка подписа на преводача;

 3. Поставяне на апостил и заверка подписа на преводача;

Изборът на всяка една от тези процедури за легализация отнема време и финансов ресурс затова е много важно да разберете дали от Вас се изисква да предоставите ЛЕГАЛИЗИРАН документ или само превод от ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ, лицензиран към дадена агенция.

Една примерна легализация протича по-следния начин:

 1. Документът се подготвя в подходящ формат, като се проверява дали са налице съответните печати, подписи на длъжностни лица, дали е дубликат или заверено нотариално копие. Освен общинските, на почти всички останали официални документи се извършва предконсулска заверка в съответното министерство или държавна служба;

 2. След това се превежда от заклет преводач;

 3. Накрая документът заедно с прикрепения към него превод ще бъде заверен и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР;

Едва тогава този документ може да бъде използван в съответната държава.

Документи от чужбина

Тази процедура за легализация на документи привидно е по-лесна и бърза, защото се извършва само заверка на подписа на преводача. Много често обаче, поради неосведоменост, процесът по легализация за гражданите става много бавен и се оскъпява. Някой от най-често срещаните грешки са:

 •  не е поставен апостил на документа;

 •  объркани са имена в актове за раждане;

 •  за повечето държави от Близкия Изток е необходимо да е наличен печат на съответното външно министерство, както и да се положи печат от българското посолство. Ако това не е направено, то документа се заверява в посолството на съответната държава в Република България;

От къде се издава апостилът в България?

В България апостилът се издава от Министерство на правосъдието (за всички съдебни и нотариално заверени документи) и от Консулски отдел към Министерството на външните работи (за всички останали документи).

Интелекти ви предлага

 •  Официален превод на фирмена бланка с печат и подпис на заклет преводач;

 •  Легализация и заверка на превода в Консулски отдел на Министерството на външните работи;

Документите се различават според институцията, която ги издава. От това зависи къде ще бъдат заверявни, в какви срокове и на каква цена.

Ние ще се погрижим за всичко

Ценим нашите клиенти и им предоставяме всички възможни предимства при работата с нас.

 •  Квалифицирани преводачи;

 •  Опит в съответната терминологична област;

 •  Оптимално качество;

 •  Прозрачно и конкурентно ценообразуване;

 •  Експресно изпълнение на задачата;

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ?

Свържете се с нас още сега, за да Ви помогнем по най-добрия начин с легализацията на Вашите документи.