Курсове по английски език за деца на 4-6 години в езикова академия Интелекти Велико Търново.

Деца 4 - 6 години

Обучението е базирано на учебната система Super Safari. Учебният материал се представя чрез мултимедийни продукти и интерактивна бяла дъска.

КЪМ ДЕЦА 4-6 ГОДИНИ
Курсове по английски език за ученици 1-4 клас в езикова академия Интелекти Велико Търново.

Ученици 1 - 4 клас

Въвеждането в езика става с помощта на учебните системи Super Minds и Guess What. Курсът е от седем нива и развива мисловните умения на младите учащи, изостря паметта им и подобрява езиковите им умения.

КЪМ УЧЕНИЦИ 1-4 КЛАС
Курсове по английски език за ученици 5-7 клас в езикова академия Интелекти Велико Търново.

Ученици 5 - 7 клас

Обучението става с помощта на учебните системи English in Mind и Prepare!. Съдържанието на темите и разглеждането им е предназначено да съответства на интереса и опита на учениците.

КЪМ УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС
Курсове по английски език за ученици 8-12 клас в езикова академия Интелекти Велико Търново.

Ученици 8 - 12 клас

Обучението в тази възраст е максимално насочено към свободното използване на английски език в ежедневни ситуации. Обръщаме особено внимание на сертификатната подготовка на учениците.

КЪМ УЧЕНИЦИ 8-12 КЛАС

Имаш въпрос?

062 600 185 | 0885 004 654