Курсовете по английски за възрастни предлагат отлично въведение в езика, затвърждаване на вече установени знания или специализиране в определена професионална област.

Общ английски език

Курсът е отлично въведение в езика и развива основните езикови умения до най-високо ниво, предоставяйки Ви езиковата компетентност, която търсите, и уменията да се справяте с езика в ежедневни ситуации.

КЪМ ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Среща на екипа от хора в една компания, за да обсъдят общите идеи и въпроси.

Специализиран английски

Обучението ви предлага разнообразие от тясно специализирани курсове, които ще Ви помогнат да развиете нужните ви професионални езикови умения за Вашата работна среда и индустрия.

КЪМ Специализиран Английски
Курсове по бизнес английски в езикова академия Интелекти – Велико Търново, които ще ви помогнат във вашата кариера.

Бизнес английски

Ще се научите как да общувате ефективно в най-различни ситуации от реалния бизнес - срещи, преговори, презентации, кореспондеции и др.

КЪМ бизнес английски

Имаш въпрос?

062 600 185 | 0885 004 654