Избери своя език

Академията е член на ,,Асоциация на Кеймбридж училищата в България''.

Езикова академия ИнтелектИ предлага езикови курсове и уроци, съобразени с възрастта и началните знания на всеки курсист.

Обучението включва целогодишни курсове за деца и ученици, както и интензивни курсове за студенти и възрастни, организирани според свободното време на курсистите.

Основната цел на езиковите курсове е да Ви помогнат да развиете и затвърдите умението да използвате желания от Вас чужд език в ежедневните ситуации, в работата, във Вашия личен и професионален живот.

Предлагаме Ви обучение по следните езици:

Запишете се за интензивни курсове и уроци по английски език и избирайте измежду курсове за деца и ученици, курсове за възрастни или сертификатна подготовка за престижните сертификати на Cambridge University.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Курсовете по английски език включват обучение за деца, ученици и възрастни, като ще развият у Вас основните речеви умения - четене, писане, слушане и говорене, и ще направят ежедневната употреба на езика лесна и приятна.

КЪМ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по немски език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, които представляват отлично въведение в езика или стабилно надграждане на вече присъстващите знания по немски език.

НЕМСКИ ЕЗИК

Курсовете по немски език предлагат разнообразни теми и упражнения, както и тематични проекти, които развиват творческото мислене и са предпоставка за лесното и бързо усвояване на лексика и граматика.

КЪМ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по френски език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, за да изучите езика до отлично ниво и да се справят в разговорите на френски език без затруднения.

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Курсовете по френски език предлагат на обучаемите постепенно и задълбочено овладяване на езикa и придобиване на умения за четене и слушане с разбиране, писмено изразяване и устна комуникация.

КЪМ КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете и уроците по испански език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, с които ще можете да овладеете ясното и прецизно общуване на езика, интонацията и произношението на думите.

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Курсовете по испански език са обучение по съвременна и модерна методика за изучаване на езика, която да изгради у Вас отлични умения за писане и говорене в различни ситуации.

КЪМ КУРСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по руски език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, от които ще можете да изучите основната граматика и общуване, както и да научите за културата и живота в Русия.

РУСКИ ЕЗИК

Курсовете по руски език съдържат раздели с граматика, лексика, фразеология, речева практика, запознават Ви със стилистичното разнообразие в руския език и с различните страни на живота в съвременна Русия.

КЪМ КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по италиански език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, за да изучите културата и живота на Италия, както и да можете да се справяте във всекидневната употреба на италианския език.

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Курсовете по италиански език обръщат особено внимание на Вашите комуникационни умения, стимулирани от вълнуващи, високо мотивиращи упражнения, като обучението също така Ви предлага и богата информация за италианския живот и култура.

КЪМ КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по румънски език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, които ви осигуряват бързо въведение и напредък в граматиката и лексиката на румънския език.

РУМЪНСКИ ЕЗИК

Курсовете по румънски език развиват у Вас основните езикови умения, като се акцентира върху способността за изразяване на румънски език.

КЪМ КУРСОВЕ ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по гръцки език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, за да можете да използвате езика без затруднения.

ГРЪЦКИ ЕЗИК

Курсовете по гръцки език съдържат упражнения за слушане и говорене, като успоредно с тях са включени и граматически упражнения за писане, които имат за цел цялостно да Ви въведат в граматическата система на новогръцкия език.

КЪМ КУРСОВЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК
Запишете се за курсовете по турски език в езикова академия Интелекти-Велико Търново, за да овладеете прецизно граматика и лексика и за да можете да общувате без затруднения на езика.

ТУРСКИ ЕЗИК

Курсовете по турски език Ви дават възможността за свободно общуване в ежедневния живот, изграждайки умения за разбиране и добра комуникативност.

КЪМ КУРСОВЕ ПО ТУРСКИ ЕЗИК

Езиково обучение, според Вашето свободно време

Провеждаме групови и индивидуални курсове и обучения, съобразени с Вашето лично свободно време, в дневни, вечерни и съботно-неделни форми.

ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ:

Груповото обучение е с обем от 100 уч.ч. за едно ниво, интензивност 2-3 пъти в седмицата по 3-4 уч. часа на посещение, и е подходящо както за начинаещи, така и за напреднали.
Избирайте сами интензивността на заниманията и планирайте техния броя за времето на курса.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

При индивидуалната форма на обучение часовете от курсовете се взимат в удобно за обучаемия време.
За начинаещи препоръчителната интензивност на заниманията е 2-3 пъти седмично по два учебни часа (час и тридесет минути), но се съобразяваме с предпочитанията на обучаемия.

Вземете своя сертификат

Непосредствено след като положите финалния изпит за съответното ниво получавате сертификат за владеене на езика по Общата европейска езикова рамка.

Сертификатът Ви дава възможност да удостоверите знанията и уменията си при кандидатстване за работа във всяка една фирма в България, в държавна и образователна институция, както и във фирми в чужбина.

В езикова академия “ИнтелектИ” провеждаме изпити за издаване на сертификат по Обща европейска езикова рамка с или без допълнителна подготовка на кандидата.

Какви ще са резултатите за Вас?

Успешното изучаване на чужд език ще Ви бъде от полза в работата и във Вашия личен живот.

  •  Ще можете да общувате с лекота и увереност в реални ситуации от ежедневието и работата

  •  Ще разполагате с богата лексика

  •  Ще можете лесно да разбирате и усвоявате информация, докато слушате на живо езика или общувате с него

  •  Ще можете да съставяте и пишете разнообразен вид съчинения – от писма и имейли до доклади и есета

  • Ще имате възможност да приложите получения сертификат на работното място

Попитай за цена:

062 600 185 | 0885 004 654